Online zaměstnání


Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› by se žádný ÄlovÄ›k neobeÅ¡el bez poÄítaÄe. Já vím, že mnoho lidí mi Å™ekne, aÅ¥ mluvím za sebe, že já se neobejdu bez poÄítaÄe. Tohle je sice pravda, ale znám také mnoho lidí, kteří by se mnou souhlasili. Protože dneÅ¡ní doba je takový velký technický pokrok a poÄítaÄe a nebo internet Äi webové stránky jsou úplnÄ› vÅ¡ude. Dokonce už i v první nebo druhé třídÄ› se uÄí poÄítaÄům. Protože si nedokáži pÅ™edstavit, že by tÅ™eba dítÄ› potom poprvé bylo na poÄítaÄi tÅ™eba až v patnácti letech. Chápete to? Znám nÄ›kolik rodiÄů, kteří říkají, že tÅ™eba dÄ›tem do patnácti let vůbec nepatří do rukou žádná technika, a to například mobilní telefon nebo tablet, Äi poÄítaÄ a notebook.

Na poÄítaÄi také pracuji.

Dokážete si tohle pÅ™edstavit, že byste nedali mobilní telefon a nebo poÄítaÄ patnáctiletému dítÄ›ti? VždyÅ¥ tÅ™eba už ve tÅ™inácti letech jsou dÄ›ti v pubertÄ› a potÅ™ebují mít u sebe kamarády. TÅ™eba jedna dÄ›tská lékaÅ™ka mi nadávala, že jsem svému osmiletému synu pořídila mobilní telefon a že se každý veÄer dívá na pohádky na notebooku. Ani nevíte, jak ona straÅ¡nÄ› nadávala. Já jsem jí Å™ekla, co je na tom Å¡patného, když dÄ›ti už od maliÄka mají tÅ™eba různé interaktivní hraÄky. Je to také pohyblivé. DÄ›lá to zvuky, tak proÄ by místo interaktivních hraÄek, kde mohli mít tÅ™eba mobilní telefon?

K práci se dávám káviÄku.

Myslím si, že tohle je opravdu veliký omyl. Nechápu, proÄ tÅ™eba nÄ›kteří rodiÄe tohle zakazují. Já jsem svůj první poÄítaÄ mÄ›la asi v Å¡estnácti a nebo v sedmnácti letech a jsem za to opravdu hodnÄ› ráda. Navíc jsem si právÄ› v tomhle vÄ›ku také naÅ¡la brigádu pÅ™es poÄítaÄ, když jsem dÄ›lala na home office, takže je zase skvÄ›lé na jednu stranu, že jsem alespoň si vydÄ›lávala peníze. A to jenom právÄ› díky poÄítaÄi. V poslední dobÄ› je také moderní to, že mnoho lidí pracuje na home office, že pracují online pÅ™es poÄítaÄ. Docela to Å¡etří Äas. I energie a myslím si, že tohle je mnoho lidí baví a že budou dávat pÅ™ednost také online práci.