Jak se chovat v online hrách


Jedním z nejoblíbenÄ›jších typů her jsou bezesporu ty onlinové, tedy takové, které se hrají pÅ™es internet. Jsou Äasto zábavné a pÅ™edevším do nich jejich tvůrci mohou pÅ™idávat stále další a další obsah, takže hráÄi vždy budou mít co dÄ›lat, díky Äemuž je hra nikdy neomrzí.

 

OvÅ¡em jednou z hlavních výhod her pÅ™es internet je to, že ji můžeme hrát spoleÄnÄ› s ostatními, aÅ¥ už se naÅ¡i spoluhráÄi nachází kdekoliv na svÄ›tÄ›. Můžeme buÄ spolu s nimi plnit nÄ›jaký nároÄný úkol, nebo naopak s nimi soupeÅ™it.

 

hrÃ¡Ä online hry

 

SouÄástí tÄ›chto her je vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› také mezilidská komunikace. A jako vÅ¡ude jinde, i zde musí mít urÄitá pravidla. HráÄi by tedy mÄ›li vÄ›dÄ›t, jak se mezi sebou chovat, aby jeden druhému neznepříjemnili herní zážitek. Co bychom ale mÄ›li dÄ›lat?

 

Tím hlavním pravidlem je základní lidská sluÅ¡nost. AÅ¥ už se spolu bavíme poprvé Äi ponÄ›kolikáté, vždy bychom se mÄ›li ke svému spoluhráÄi chovat tak, abychom chtÄ›li, aby se chovat k nám. Odpustit bychom si tedy mÄ›li veÅ¡keré urážky.

 

online hry lze dnes hrát i na mobilu

 

SamozÅ™ejmostí je také férové jednání. Pokud se domluvíme například na výmÄ›nÄ›, pak bychom mÄ›li nabídnout vÄ›c, která má zhruba stejnou hodnotu. V žádném případÄ› bychom se nemÄ›li zneužívat naivity nováÄků, kteří jeÅ¡tÄ› nevÄ›dí, která vÄ›c má jakou hodnotu. I když nyní můžeme profitovat, věřte, že se vám to v budoucnu vrátí. Jakmile totiž onen hrÃ¡Ä zjistí, že jste jej podvedli, věřte, že si to v žádném případÄ› nenechá pro sebe.

 

Pokud pak plníme s dalšími nÄ›jaký úkol, nemÄ›li bychom jej opouÅ¡tÄ›t tÄ›snÄ› pÅ™ed koncem, aby náš spoluhrÃ¡Ä byl na tu nejtěžší Äást sám. To rozhodnÄ› není chování, které by se nám vyplatilo.

 

Ovšem tím hlavním, co bychom si měli zapamatovat, je to, že nikdy nevíme, kdo se na druhé straně klávesnice nachází. To, že nám tvrdí, že se jedná o mladého muže, neznamená, že to je pravda. A to je potřeba mít neustále na paměti.