Motorky veterány


Nikdy nezapomenu na výrok mého kamaráda, který mi Å™ekl, že on by bez motorky nemohl vůbec žít. Chvíli jsem nad tím pÅ™emýšlela a kroutila jsem hlavou a zeptala jsem se svého kamaráda, jak on to vlastnÄ› vůbec myslí? Copak je motorka opravdu tak hodnÄ› důležitá? Kamarád mi Å™ekl, že ano. Když jsem se ho zeptala, co je na tom tak důležitého, anebo v Äem je motorka opravdu tak perfektní, jak on mi tvrdí, tak on mi Å™ekl, že jeho táta byl sbÄ›ratel motorek a nesbíral jenom pak obyÄejné motorky. On sbíral přímo takové veterány, a když nÄ›kdo sbírá veterány, tak to můžou být veterány jako auta anebo také samozÅ™ejmÄ› motorky. Nic jiného v tom asi není, no možná jeÅ¡tÄ› můžete sbírat veterány letadla, ale já se tady bavím hlavnÄ› o motorkách.

Starý veterán motorky.

Když mi potom můj kamarád ukázal fotografie, kde jeho otec mÄ›l nejlepší kousky motorek, tak mi málem spadla Äelist. Opravdu si pamatuji na jednu motorku, kterou také mÄ›l můj dÄ›deÄek. Vůbec nevím, co to bylo, ale možná to byla znaÄka Java. Pokud se tedy nemýlím. Tato znaÄka java totiž dříve byla opravdu hodnÄ› populární a já si myslím, že v té dobÄ›, nÄ›kdy tÅ™eba v sedmdesátých letech ji mÄ›l asi každý, nebo možná i dříve. Ale tohle pak už záleží na tom, jestli si ten dotyÄný ÄlovÄ›k chtÄ›l koupit motorku anebo jestli si naÅ¡etÅ™il peníze na auto.

Praktická jízda na motorce.

V dneÅ¡ní dobÄ› je motorek opravdu hodnÄ›. Můžete mít nÄ›jakou lehkou motorku, jako je například nÄ›jaký skútr anebo babetu, nebo také můžete mít nÄ›jaké těžké stroje, jako například veliké těžké motorky znaÄky například Honda a podobnÄ›. To já se na motorce bojím jezdit, můj kamarád jezdí na motorce, má dokonce i závodní krosovou motorku. Tak tohle by mÄ› možná bavilo, proto jsem si Å™ekla, kdybych jezdila nÄ›kde po poli na krosové motorce, tak tam by to bylo asi více bezpeÄnÄ›jší než nÄ›kde na těžké motorce na silnici. Řeknu vám, že s motorkou na silnici bych rozhodnÄ› nevyjela.