Péče o zvíře


Máte také doma nÄ›jaká zvířátka? Podle mého názoru v poslední dobÄ› lidé dávají pÅ™ednost tomu, že si vždycky domů pořídí nÄ›jaké zvíře. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou také lidé, kteří stále říkají, že by zvíře doma nechtÄ›li, že prý zvíře dÄ›lá doma nepořádek. Já samozÅ™ejmÄ› chápu, že ne každé zvíře je úplnÄ› Äistotné a že každé zvíře je úplnÄ› bez nÄ›jakého nároku na péÄi, tohle je úplná blbost. Každé zvíře potÅ™ebuje nÄ›jakou péÄi a nebo také to, abyste po nÄ›m uklízeli. Já si vzpomínám, když jsme jako dÄ›ti mÄ›ly doma králíky a morÄata. SamozÅ™ejmÄ›, že když jsme jim tÅ™eba dva dny nevyÄistili jejich obydlí jejich přístÅ™eÅ¡ek, tak to potom velice páchlo. Je to logické.

Doma máme už dvě ještěrky.

Protože od hlodavců právÄ› moÄ a další vÄ›ci opravdu hodnÄ› zapáchají, takže se to muselo obden mÄ›nit, nÄ›kdy dokonce i každý den. A když jsem tÅ™eba Äekala návÅ¡tÄ›vu mojí babiÄky, tak jsem to musela vždycky vyÄistit, protože ta je opravdu hodnÄ› citlivá na jakýkoliv zápach a nebo další pachy. Nevím, jak to máte vy, ale mnoho lidí si stále myslí, že když si koupí nÄ›jaké zvíře, že je to skoro až bez nÄ›jaké péÄe a bez nároÄnosti. Tohle samozÅ™ejmÄ› není pravda. Já sama jsem se taky o tom pÅ™esvÄ›dÄila, když jsem svým dÄ›tem pořídila chameleona. SamozÅ™ejmÄ›, že to není tak nároÄné jako králík a morÄe, ale chameleon, také potÅ™ebuje péÄi a víte, potÅ™ebuje mít hlavnÄ› teplo.

Moc se mi líbí ještěři.

Tak jsme také museli pořídit nÄ›jaké speciální terárium, kde jsou vyhřívané kameny a nebo také uv zářivka. Tohle tam jednoduÅ¡e být musí, jinak by chameleon a nebo další jeÅ¡těři opravdu hodnÄ› trpÄ›li. Musíte se starat o zvířata a je jedno, jestli je to pes, koÄka nebo kůň a nebo chameleon a nebo malé akvarijní rybiÄky, myslím si, že když nebude mít Äas se starat o zvíře, tak ho radÄ›ji ani nepoÅ™izuje, protože by to zvíře bylo chudák a potom vy byste s tím mÄ›li problémy, protože byste nevÄ›dÄ›li, kam potom zvíře strÄit.