Poznejte slováckou obec Pavlov pod drobnohledem


VinaÅ™ská obec Pavlov, v níž si vám dovolujeme nabídnout skvÄ›lé a levné ubytování pálava, leží na východním úpatí DÄ›vína, na území ChránÄ›né krajinné oblasti Pálava, zhruba deset kilometrů severnÄ› od Mikulova. Obec Pavlov má bohatou historii, která se váže k hradu DÄ›viÄky, ke které obec Pavlov náležela již od tÅ™ináctého století. PozdÄ›ji se stala majetkem Mikulovského panství a obrovského rozkvÄ›tu dosáhla v patnáctém století, kdy patÅ™ila mezi nejvÄ›tší vinaÅ™ské obce na Mikulovsku. Osídlení této lokality již od dob lovců mamutů dokládají bohatá archeologická naleziÅ¡tÄ›.

Poznejte obec Pavlov i s jejím okolím

Kostel svaté Barbory, pocházející z roku 1578, je významnou stavbou v obci. VÄ›tÅ¡ina domů na návsi Pavlova byla upravena v duchu selského baroka a pochází zhruba ze Å¡estnáctého století. Za zhlédnutí urÄitÄ› stojí ÄŒeská ulice s barokními vinnými sklepy, stejnÄ› jako barokní hÅ™bitov s věžiÄkami ohradní zdi. NaÅ¡e obec, v níž vám nabízíme ubytování pálava, je od roku 1995 chránÄ›na jako památková rezervace.