Soužití se zvířaty


Já jsem ráda, že v dneÅ¡ní dobÄ› má mnoho lidí zvířata. Já si myslím, že právÄ› zvířata lidem také pomáhají se uklidnit. Znám mnoho lidí, kteří říkají, že bez zvířat by asi byli nÄ›kde mimo svou realitu, protože když lidé tÅ™eba mají opravdu hodnÄ› nároÄnou práci a složité zamÄ›stnání, tak jsou potom rádi, že doma mají zvířátko, se kterým se mohou pomazlit. A je to jasné, vždyÅ¥ jsou také různé terapie. A takové terapie, kdy se lidé léÄí a nebo uklidňují zvířaty, například hipoterapie.

Hříbátkům neodolá nikdo.

To je léÄba koňmi, že lidé nebo i postižení lidé nebo psychicky nemocní lidé jezdí na koni, dotýkají se konÄ›, hladí ho a tohle je uklidňuje. VždyÅ¥ pÅ™ece i do senior center a nebo do domova důchodců chodí dokonce také malí poníci, kde si je klienti senior centra hladí. VÅ¡ichni si tohle chválí, dokonce i zdravotní sestry. Nebo je tady také canisterapie. Je to léÄba psem, lidé si zase chodí hladit pejska, nebo se s ním mazlí. Nejlepší plemeno pro canisterapii je samozÅ™ejmÄ› nÄ›mecký ovÄák a nebo také zlatý retrívr. Zlatý retrívr je nejoblíbenÄ›jší, protože i tento zlatý retrívr slouží lidem, kteří tÅ™eba nemají zrak. Takže podle mého názoru zvířata dÄ›lají pro nás lidi opravdu hodnÄ›. 

Hipoterapie je léÄba konÄ›m.

Zvířata jsou nejenom opravdu skvÄ›lá a chytrá a uÄenlivá, ale také lidem pomáhají, jako například dříve ve starých dobách krávy a voli. Ti zase pomáhali orat pole. Myslím si, že mnoho lidí bez zvířat by ani nedokázalo existovat, se zvířaty se žije lépe. A také se říká, že když dítÄ› vyrůstá se zvířaty, pak potom také je minimální Å¡ance, že dítÄ› bude trpÄ›t různými alergiemi a nebo dalšími alergickými reakcemi. I my doma máme slepice a králíky a jeÅ¡tÄ› budeme synovi poÅ™izovat pejska, kterého si pÅ™eje k narozeninám. A také navíc neznám žádné dítÄ›, které by si vůbec nepřálo mít doma zvířátko. Já také jako dítÄ› jsem chtÄ›la mít doma skoro celou zoologickou zahradu.