Náhražky počítače


PoÄítaÄ je už taková vÄ›c, co má doma asi každý. PÅ™edpokládám, že v dneÅ¡ní dobÄ› bych nenaÅ¡la asi žádnou domácnost, která by vůbec nemÄ›la doma poÄítaÄ. A nebo vy jste výjimka? Snad opravdu je hodnÄ› lidí, kteří tÅ™eba říkají, že na poÄítaÄi vůbec nejsou a že vůbec služby poÄítaÄe nepotÅ™ebují? Možná. Jenomže já si myslím, že tohle je jenom tak naoko, podle mého názoru je opravdu normální, že každý ÄlovÄ›k má doma poÄítaÄ. Od Äeho by potom poÄítaÄe byly?

PoÄítaÄ má doma úplnÄ› každý.

Také si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› je poÄítaÄ opravdu nutný k tomu, aby lidé mohli pracovat a nebo aby také se mohli uÄit. SlyÅ¡ela jsem že už i dÄ›ti v první třídÄ› nebo i ve druhé třídÄ› už mají takové žákovské knížky, které jsou elektronické. NÄ›kdy dokonce jsem slyÅ¡ela, že už ani nemají vůbec papírové žákovské knížky. Myslíte si, že tohle je dobré? I když já hodnÄ› miluji poÄítaÄ a techniku a elektroniku, tak rozhodnÄ› bych nechtÄ›la, aby dítÄ› mÄ›lo jenom elektronickou žákovskou knížku. Opravdu bych chtÄ›la, aby také mÄ›lo nÄ›co do ruky, a to samé vysvÄ›dÄení. SlyÅ¡ela jsem, že už nÄ›kdo také chce dokonce mít elektrické vysvÄ›dÄení, které vlastnÄ› uvidíte jenom v poÄítaÄi.

Doma máme více poÄítaÄů.

A v poÄítaÄi si ho potom můžete také v tiskárnÄ› vytisknout, jenomže já bych chtÄ›la to přímo originální. Takové to, jak jsem dostala já. Myslím si, že mnoho lidí mi dá za pravdu. PoÄítaÄ je v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu nutný a má ho skoro každý, ale také každý ÄlovÄ›k by mÄ›l myslet na to, že ne poÄítaÄ vÅ¡echno nahradí. Já mám doma takové složky, kam jsem si dávala tÅ™eba diplomy a vysvÄ›dÄení a tak podobnÄ›. Kam bych potom dávala vÅ¡echno tohle elektronické? StejnÄ› bych si to musela tak jako tak vytisknout. Jestli bych si tohle chtÄ›la dát také do svého alba, kde mám různé fotografie a nebo také různé ohodnocení. Opravdu nevím, kam až tohle vÅ¡echno zajde. Myslím si, že mnoho lidí by také chtÄ›lo zachovat i nÄ›jaké ty statusy, které byly dříve a ne vÅ¡echno nahrazovat jenom poÄítaÄem.