Vánoce ve znamení stresu a napětí? Změňte pohled na věc a přestaňte se zbytečně nervovat!


VánoÄní období má pro každého z nás jiný význam. Jsou lidé, co ti to vÅ¡echno kolem užívají, ale i lidé, kteří z toho mají stres. Patříte k té druhé skupinÄ›? 

Vánoce ve znamení stresu a napÄ›tí? Změňte pohled na vÄ›c a pÅ™estaňte se zbyteÄnÄ› nervovat! 

Bohužel k vánoÄním svátkům neodmyslitelnÄ› patří i povinnosti, návÅ¡tÄ›vy, uklízení, nakupování nebo peÄení, zdobení a vÅ¡echno to, co v mnohých z nás vzbuzuje obavy, stres a napÄ›tí. Tak by to ale být nemÄ›lo, nebo spíše by to tak vůbec nemuselo být. Protože pÅ™esnÄ› tak, jak si to udÄ›láme, takové to i mít budeme. VyhnÄ›te se letos tomu, co vás dÄ›sí a užijte si tohle období tak nÄ›jak více v klidu. Jak zažehnat stres z Vánoc a jak si je užít více v klidu a v opravdové pohodÄ›? 

žena o Vánocích

O Äem to vlastnÄ› je? 

Na Vánoce má vÄ›tÅ¡ina lidé alespoň pár dní volna, volné dny lidé chtÄ›jí trávit ale různÄ›, ne každý se vyžívá v rodinných návÅ¡tÄ›vách, v úklidu nebo vaÅ™ení, a proto si své volné dny naplánujte podle svého. Jinak se z toho opravdu můžete zbláznit, volno si jinak neužijete a do práce se vrátíte dost možná jeÅ¡tÄ› více zniÄení. Vánoce pÅ™ece nejsou o tom, co vÅ¡echno stihnete, kolik dárků seženete, kolik toho napeÄete a už vůbec to není soutěž v tom, kdo si nejlépe uklidí byt. Nelíbí se vám, jak každý v okolí šílí, jak se vÅ¡ichni za nÄ›Äím ženou? Jsou lidé, kteří to mají rádi, ale pokud se cítíte unavení, nesví a opravdu vás to nebaví, Å™eknÄ›te dost. Co na tom, co si o vás druzí budou myslet, vy si pÅ™ipravte svátky a dny volna podle svého. 

Vánoce jsou o rodinÄ›, o pohodÄ› a lásce jsou ale pÅ™edevším. NauÄte se mít rádi i sami sebe a tak se prostÄ› zbyteÄnÄ› nestresujte, za celý rok je stresu u každého z nás pÅ™ece až dost. Zkuste se letos o vánocích zastavit, zvolnÄ›te a dÄ›lejte jen to, co vás skuteÄnÄ› Äiní Å¡Å¥astnými. I bez velkého úklidu a vánoÄního cukroví si je pÅ™ece můžete užít, co myslíte? 

vánoÄní dekorace

Vaše Vánoce 

Vánoce nemusíte mít takové, jak se od vás oÄekává. Úklid vás nebaví? Nemusíte ho pÅ™ece dÄ›lat jen proto, že kolegynÄ› z práce už má vÅ¡echno hotové od listopadu. Pokud se doma cítíte dobÅ™e, nedÄ›lejte nic navíc, odložte to tÅ™eba na jaro. UdÄ›lejte si vlastní Vánoce, nalaÄte se podle svého, a pokud si toužíte bÄ›hem volna udÄ›lat opravdovou dovolenou, smÄ›le do toho. Můžete klidnÄ› na svátky odjet, můžete odpoÄívat doma nebo můžete nÄ›co podnikat s přáteli. PojmÄ›te zkrátka vÅ¡echno po svém. 

Lidé se nechají stresovat jen tím, že okolí vyvíjí nÄ›jaký nátlak. Pokud se nenecháte strhnout, pokud půjdete i troÅ¡ku proti proudu, můžete si koneÄnÄ› odpoÄinout a ne zažívat sváteÄní maraton jako každý.